BÖHHS S-förening

Uppdrag Namn E post
Ordförande Robert Grandelius robbancini@gmail.com
Vice ordförande Per Andersson pix.andersson@bredband.net
Kassör Ethel Sjölin ethelsjolin@hotmail.com
Sekreterare  Ethel Sjölin ethelsjolin@hotmail.com
Ledamot  Erik Persson epbygg@yahoo.se
Ledamot  Christer Grankvist christer.grankvist@kfsk.se
Ledamot  Jan-Eskil Göransson janeskil.g@telia.com
Ledamot  Berit Olsson bettanskillinge@hotmail.com
Ersättare  Miechael Strömberg miechael@home.se
Ersättare Madeleine Göransson anna68madeleine@gmail.com
Ersättare Fredrik Olsson fredrikolsson675@hotmail.com
Studieorganisatör Kjell Karlsson  
Ersättare studieor Christer Grankvist christer.grankvist@kfsk.se
Revisor  Kent Magnusson "kent.magnusson49@telia.com
Revisors ersättare Åke Malmborg  
ABF-ombud  Kjell Karlsson  
ABF-ersättare  Christer Grankvist christer.grankvist@kfsk.se