Ordförande har ordet

Partikamrater!

 Karl-Erik Olsson

Ordföranden har ordet!

2014 var ett historiskt år för Simrishamns arbetarekommun. Det var året då vi tog över styret i Simrishamns kommun. Senast vi hade majoritet i kommunen var mellan perioden 1995-1998 alltså 16 år sedan. Nu samregerar vi med 4 andra partier och har därmed 26 utav 49 mandat i kommunfullmäktige. 2014 var också det så kallade supervalåret, det var val både till EU parlamentet, riks-dagen, regionen och kommunen. 
I riksdagen och regionen regerar vi tillsammans med miljöpartiet i minoritet.
I Simrishamn tog Socialdemokraterna ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Barn- o utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Alltså de tre största nämnderna och där med de områden som vi brinner enormt mycket för.

I kommunen vilar det nu ett stort ansvar på oss socialdemokrater som det största partiet att se till så vi förvaltar vårt ansvar i kommunen på bästa sätt. Vi måste med gemensamma krafter jobba mot en valseger även 2018. Vi har en enorm bredd på vår verksamhet det visar inte minst att vi under året haft 10 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Vi hade ju också en del andra möten under verksamhetsåret för att ta fram vårt valprogram. Samt sist men inte minst en valrörelse. Så det har varit ett mycket intensivt år för många av oss och det kommer inte att bli lugnare 2015.

En tradition för oss socialdemokrater är att ha bra kontakt med de fackliga organisationerna och den kontakten kommer att fortsätta. Att jobba tillsammans med de fackliga organisationerna är nyckeln till en bra framgång!

2015 kommer att bli ett mycket intensivt verksamhetsår där vi kommer att ha många möten med olika teman. Vi kommer också under året att ha några stormöten med de övriga samarbetspartiernas medlemmar.

Karl-Erik Olsson

Ordförande i Arbetarekommunen.

0414819111

karlerikolsson@telia.com