Vår politik

Rekommenderat

 

S+M styre i Tomelilla 2011-2014

Tomelilla styrs denna mandatperiod av en majoritet bestående av socialdemokrtaer och moderater. För att kunna ha ett bra samarbete arbetar vi efter en gemansam politisk plattform. Ladda ner dokumentet som HÄR  

Skåneprogrammet 2010-2014

På det skånska partidistriktets kongress antogs Skåneprogrammet 2010-2014, det dokumnet som i ord beskriver visionen och politiken i ett socialdemokratiskt styrt Skåne Läs programmet i sin helhet HÄR

Politik i Region Skåne

RF Reservation Ärende 4. Administrativ struktur hälso- och sjukvården i Region Skåne – SkåVård 2.0

2014-07-07

Redan när beslutet om en ny administrativ struktur för sjukvården fattades av regiondirektören i början av 2013 så var vi kritiska mot

RS Yrkande Ärende 2. Administrativ struktur hälso- och sjukvården i Region Skåne – SkåVård 2.0

2014-07-07

Socialdemokraternas förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande Regionfullmäktige fastställer regiondirektörens beslut 2013-04-04

RF enkel fråga: Spårvagnstrafik i Lund

2014-06-16

Till Pontus Lindberg (M) regionala tillväxtnämndens ordförande Spårvägstrafik i de skånska storstäderna har från början varit en

RF enkel fråga: :Miljösituationen i Hanöbukten

2014-06-16

Till: Pontus Lindberg (M)Ordförande i Regionala Tillväxtnämnden Regionfullmäktige tog beslut om miljöstrategiskt program i mars 2010. Ett av de sju

RF enkel fråga: Problem under sommaren på Helsingborgs lasarett

2014-06-16

Enkel fråga till Stefan Lamme (M) vårdproduktionsberedningens ordförande Sjukvårdsförvaltningen Sund har drabbats hårt av nedskärningar. För att

Visa alla senaste

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter