Val 2014

Joakim Pohlman, kandidat till kommunfullmäktige

Markaryds kommun liksom alla andra kommuner, lever i ett ständigt kretslopp, inte bara miljömässigt. Goda utbildningsmöjligheter, en god barn- och äldreomsorg, goda kommunikationer, goda möjligheter för företag att etableras och utöka sin verksamhet och en i övrigt väl fungerande kommunal verksamhet hänger ihop och genererar tillsammans arbetstillfällen och en god livskvalité.

En kommun som lever upp till dessa mål och intentioner är också en kommun där många människor vill bo och leva. En kommun som andas framtidstro och hopp blir också attraktiv för inflyttare. Markaryds kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en hög servicenivå till företag och medborgare. Att ha en ekonomi i balans är grunden för att kunna utvecklas. Vi Socialdemokrater kommer aldrig att riskera ekonomin.

Läs mer