Levande natur, kultur och fritid

Markaryds kommun ligger vackert belägen omgiven av varierande natur och rikligt med sjöar. Här finns också ett rikt kulturlandskap med både historiska och moderna sevärdheter. Genom att marknadsföra detta väl kan vi locka både turister och få fler att bosätta sig här. Fler invånare ger också ett större skatteunderlag. 

En viktig del i kommunens kulturliv är föreningarna. Många invånare arbetar ideellt för att bevara men också utveckla ett levande kultur-och föreningsliv. 

Därför ska kommunen öka stödet till de föreningar som är beroende av kommunala medel för att kunna utveckla sin verksamhet. Att stödja arbetet i våra ideella idrotts- och kulturföreningar bidrar till att kommunen upplevs som attraktiv och får oss att känna gemenskap och samhörighet. Det är viktigt för att vår kommun ska utvecklas och frodas.

Vi ska öka antalet aktiviteter för ungdomar. Våra fritidsgårdar ska ha ett ökat öppethållande, anpassat till ungdomarnas önskemål. Ett levande musikliv har Markaryds kommun haft och det vill vi åter se. Vi vill öka stödet till den kommunala musikskolan och ge den en annan inriktning än idag.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 14:55