Markaryd ska vara en god arbetsgivare

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare och har ett ansvar att vara en bra förebild med god arbetsmiljö. Kvaliteten blir inte bättre än vad våra medarbetare levererar.

Kommunen ska vara ett gott föredöme för våra ungdomar och erbjuda praktikplatser med god kvalitet. Vi ska bli den bästa arbetsgivaren på att ta emot skolelever när de har olika former av prao och praktik. Vi ska införa sommarjobbsgaranti för ungdomar 15-17 år.

Genom att visa upp mångfalden av olika jobb vill också människor arbeta här i framtiden,  inte bara för sin  försörjning, utan även för att Markaryds kommun har goda och väl fungerande arbetsplatser. Det är att tänka framåt!

Därför vill vi: 

  • ha en god arbetsmiljö för alla våra anställda.
  • ha goda relationer mellan anställda och chefer där alla oavsett befattning bemöts med respekt och blir lyssnade på.
  • erbjuda heltidstjänster till alla anställda.
  • att fortbildning ska vara ett naturligt inslag i arbetet.
  • att kommunen ska leva upp till devisen den goda arbetsgivaren.
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 14:52