Näringsliv

Kommunen ligger redan högt i jämförelsestatistiken med andra kommuner när det gäller ett gott näringsliv och det ska vi fortsätta värna om. Ett levande och varierat näringsliv som tillåter nyetableringar, men också möjligheter för redan etablerade företag att växa är nödvändigt för en kommuns fortlevnad. 

Detta är också grunden för att skapa arbete och inflyttning till kommunen och därmed en kommun som växer och blomstrar. Vi ska hela tiden se till att det finns möjligheter för företag att kunna etablera sig i vår kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 14:55