Utbildning

En god utbildning är en avgörande grundbult för framtida möjligheter att få ett arbete. Alla barn och ungdomar förtjänar en skola där man tillåter olika behov och där man får den hjälp och det stöd man behöver.Det har vi socialdemokrater verkat för sedan länge. 

Ett steg i denna riktning är att erbjuda alla barn och ungdomar i vår kommun läxhjälp eller den hjälp som respektive elev behöver. Det spelar ingen roll om föräldrarna har råd, kunskap/förmåga och tid eller inte, alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter!

Vi ska lyssna på lärarna och annan personal och tillsammans komma fram till vad som krävs för att vi ska få en ännu bättre skola som rustar eleverna för framtiden.

Som vuxen är det ibland dags att sätta sig på skolbänken igen. Markaryds kommun ska erbjuda goda utbildningsmöjligheter när det gäller SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser för alla boende i kommunen.

Ett vidare steg är att utveckla vuxenutbildningen genom att införa en undersköterskeutbildning. I landet kommer ca 225 000 anställda inom vården att gå i pension inom en 10-års period! Här ska Markaryds kommun ligga i framkant och starta en utbildning redan hösten 2015.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 14:54