Våra punkter för ett bättre Markaryd

Vi vill göra Markaryds kommun till en bättre plats att leva på för alla våra invånare. 


Därför vill vi: 

  • öka bemanningen inom äldreomsorgen för att kunna garantera våra äldre ett värdigt och gott liv med god omsorg.
  • ha en korttidsavdelning som inte blandas med särskilt boende.
  • minska barngrupperna inom förskolan med i snitt 2 barn från 18 till 16 under mandatperioden för att kunna garantera en god och lärorik förskoletid.
  • ha ett ökat öppethållande på våra fritidsgårdar, anpassat till ungdomarnas önskemål.
  • öka stödet till föreningar inom kultur och idrottssektorn.
  • införa läxhjälp för alla för att kunna garantera att våra barn och ungdomar, oavsett bakgrund, får det stöd de behöver med läxor.
  • ha en kommunal ekonomi i balans för att kunna garantera våra kommuninvånare en god kommunal verksamhet och service.
  • införa sommarjobbsgaranti för ungdomar 15-17 år.
  • jobba för tågtrafik västerut.
  • ha ett välmående och varierat näringsliv.
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 13:58