Vård och omsorg

Våra äldre har byggt upp vårt fina samhälle och förtjänar ett gott liv med ett bra bemötande när de blir gamla och behöver hjälp. De ska ha bra boenden, stimulerande aktiviteter och god omvårdnad som ges av utbildad och kompetent personal. 

Kommunen ska stå för denna service och sätta människan först. Det gör vi bland annat genom att anställa mer personal inom äldrevården. Personal som har ork och tid att ta hand om människor på ett värdigt sätt och ge dem ett gott liv även på ålderns höst. Mer personal ger möjlighet till ett ökat antal aktiviteter. Vi ska ha ett korttidsboende där man inte blandar korttid med övriga särskilda boenden.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 14:54