Joakim Pohlman

Joakim Pohlman

  • Oppositionsråd
  • Vice ordförande kommunstyrelsen
  • Ordinarie kommunfullmäktigeledamot
  • Arbetarkommunens TF Ordförande