Kommunfullmäktigegruppen

Kommunfullmäktigegruppen träffas på nedan angivna platser och tider

Datum                  Dag         Plats                             Tid
28 januari            måndag   Timsfors Folkets hus    1830
25 februari          måndag   Traryd verdandi            1830
25 mars               tisdag    Timsfors Folkets hus     1830
21 april               måndag   Traryd verdandi            1830
26 maj                måndag   Timsfors Folkets hus     1830
23 juni                måndag   Timsfors Folkets hus     1830
29 september     måndag   Traryd verdandi             1830
27 oktober          måndag   Timsfors Folkets hus     1830 Obs ihop med ksgrp
24 november      måndag   Traryd verdandi             1830                       

15 december      måndag   Timsfors Folkets hus     1830