Kommunstyrelsegruppen

Datum               Dag        Tid

14  januari        måndag  1830    
11  februari      måndag  1830
10  mars           måndag  1830 
7    april             måndag  1830
18  maj              söndag  1700  
9    juni              måndag  1830                  
18  augusti        måndag  1830
15  september   måndag  1830 
13  oktober        måndag  1830
27  oktober        måndag  1830 budget ihop m kfgrp  OBS !!  Timsfors Folkets hus
10 november     måndag  1830
1  december      måndag  1830