Medlemsmöten

 

 

Årsmöte kommer att hållas

 

i Timsfors folkets hus

 

den 6 mars

 

klockan 19:00.

 

Styrelsen hälsar nya

 

som gamla medlemmar

 

hjärtligt välkomna.