Miljö- och byggnämnden

Ledamöter
Karin Salomonsson

Stephan Karlsson

Ersättare
Marie Rosenqvist

Hans Herrmansson