Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Berne Eliasson
Lisa Karlsson
Joakim Reimerstam
Siv Göransson


Ersättare
Susanne Karlsson

Marie Larsson

Jonny Nilsson

Kjell-Arne Edvadsson