Möjligheternas Markaryd

Läs mer

- Kandidater till kommunfullmäktige 

Markaryds kommun ska vara en kommun som kännetecknas av att där är man välkommen. Vi ska ha en skola och omsorg som tillhör de bästa.

Ett gott näringslivsklimat är grunden för att kunna öka resurserna till våra kommunala verksamheter. En budget i balans krävs för att klara framtida investeringar.

Joakim Pohlman
kandidat till kommunfullmäktige

 

I kommunen vill vi:

  • att ett gott bemötande ska känneteckna kommunen.
  • att alla 15-18 åringar ska garanteras sommarjobb.
  • upprusta våra skolor.
  • ha en ekonomi i balans.
  • utveckla kosten.
  • öka underhållet på våra gemensamma fastigheter.
  • införa 15-timmarstaxan i barnomsorgen.