Landstinget

Läs mer

Sjukvårdspolitiskt handlingsprogram (PDF)

- Kandidater till landstingsfullmäktige

I Kronoberg ska alla medborgare ha rätt till den bästa sjukvården!

Vi tänker arbeta vidare med att öka tillgängligheten. Ett gott bemötande är avgörande för medborgarnas förtroen-de och upplevelse av vården.

För oss handlar det om en god och rättvis vård för alla Kronobergare och den betalas gemensamt via skattsedeln.

Ros-Marie J Neckö
kandidat till landstingsfullmäktige

 

I landstinget vill vi:

  • prioritera vårdcentralen och vården på hemmaplan.
  • att det ska bli enklare att kontakta vården samt boka och avboka tider.
  • införa en akutvårdsgaranti.
  • genomföra målet att 60 procent ska nås av ambulans inom 10 minuter.
  • förbättra vårdgarantin så att även tid för diagnos räknas in.
  • sänka tandvårdskostnaderna och att den avgiftsfria tandvården ska utökas för alla upp till 24 år.
  • ha mer psykiatriresurser på vårdcentralerna.