Hållbarhet

Kollektivtrafiken ska ständigt utvecklas. I Kronobergs län vill vi satsa på en fossilbränslefri kollektivtrafik och ett nytt professorsprogram på Linnéuniversitetet med miljöinriktning. Kronoberg ska bli Europas grönaste region!

En rödgrön regering kommer satsa på att fler ska kunna konvertera sina bilar till miljöbilar. Samtidigt ökar vi satsningar på miljövänlig teknik som bidrar både till samhällsekonomin och till ett bättre klimat.

Cykling ska uppmärksammas på samma sätt som bilen i trafikplaneringen. Bätt-re trafikseparering och fler skyddade cykelleder leder till en säkrare trafikmiljö.

Vi vill att Markaryd ska bli en kommun som har en väl fungerande trafik med tåg. I närtid handlar det om Pågatåg och på längre sikt vill vi ha Europakorridoren.