Jobben

Vi socialdemokrater sätter alltid jobben först. För att komma till rätta med arbetslösheten föreslår vi satsningar på mindre och medelstora företag. Det handlar bland annat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ensam-företagare, men också om riktat stöd till de som anställer en arbetslös ungdom. Till detta läggs förbättrade möjligheter att få tag i riskkapital för mindre företag.

Vi väljer också att göra riktade satsningar på ROT-avdrag för hyresrätter. Vi vill investera i grön omställning och växande framtidsbranscher som IT, kultur och besöksnäring.

I Markaryds kommun ska vi se till att det finns färdigplanerad industrimark. Vi ska bedriva en aktiv näringslivspolitik.

Att det finna många arbetstillfällen i kommunen är grunden för att vi ska kunna växa och utvecklas.

Socialdemokraterna kommer som första åt-gärd plocka bort den 3 månaders karens som finns för ungdomar innan åtgärder kan påbörjas.

Utbildning, praktik och lärlingsplatser ska vara en naturlig brygga till arbetslivet. Många ungdomar nekas anställning på grund av att de inte har någon arbets-livserfarenhet. Därför vill vi att alla ungdomar ska få ta sitt första steg in i ar-betslivet genom att erbjuda alla 15 till 18-åringar sommarjobb.

Trygghet när livet förändras

  • Taket ska höjas i A-kassan så att 80 procent ska få ut 80 procent av den tidigare lönen.
  • Slopad stupstock i sjukför-säkringen och 80 procents ersättning under hela sjuk-perioden.
  • Satsning på rehabilitering för sjuka istället för utför-säkring.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-30 21:47