Kultur och bildning

Den folkbildning som drivs av studieförbund och folkhögskolor är viktig för det livslånga lärandet. Bidragen till studieförbunden måste hållas på minst nuvarande nivå.

Vi vill ge möjlighet för alla ungdomar till en aktiv fritid. Vi vill värna föreningslivet och våra lokalhållande föreningar och tillsammans med ungdomarna skapa ett "Ungdomens hus". Biblioteken är en viktig informationskälla och mötesplats därför tycker vi det är viktigt att biblioteken ligger centralt i samhällena.

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-30 21:50