Livslångt lärande

Det livslånga lärandet är basen för Markaryds utbildning. Det börjar med förskolan
och går över grund- och gymnasieskola och olika former av vuxenutbildning.
Alla barn ska ha rätt till en god barnomsorg med hög kvalitet och rättvisa barnomsorgstaxor.

Vi vill utveckla fritidshemmen och minska barngrupperna. Barnen ska
trivas och känna sig trygga på våra fritidshem.

Skolan ska kännetecknas av god kvalitet, hög lärartillgänglighet och en tydlig inriktning på goda resultat.

Vår gymnasieskola är viktig för vår kommun. Gymnasieskolan ska stödja näringslivets utveckling och behov men också lägga grunden för individens egen utveckling.

I dagens samhälle får man vara beredd på att utbilda sig flera gånger i sitt
yrkesverksamma liv, därför vill vi värna vuxenutbildningen.