Rättvisa skatter

Sverige beskattar som enda land i världen pensionärer hårdare än de som arbetar. Vi vill redan 2011 halvera den skatteklyfta som den borgerliga alliansen orsakat. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

Vi tycker att alla ska vara med att bidra efter förmåga, och vill ha mer rättvisa skatter. Vi föreslår en skatt på förmögna och högre skatt för de som tjänar mer än 40 000 i månaden.