En bra vård och omsorg

Våra äldre ska mötas med respekt och omtanke. Ett gott bemötande ska prägla alla insatser. En viktig resurs i samhället är de som vårdar sina anhöriga i hemmet. Kommunen ska se till att det finns tillräcklig antal avlastningsplatser för de som behöver det.

Alla över 75 år ska ha rätt till några timmars hemtjänst för stöd i vardagslivet. Den ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldreomsorgen ska utföras i offentlig regi.

Det är viktigt att våra äldre som har behov av olika insatser inom vården möts av personal som man känner igen och har ett gott förtroende för. Vi vill sätta ett maxtak på hur många olika personal som be-söker varje brukare.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att vi är en god arbetsgivare. Därför värnar vi rätten till heltid och deltid en möjlighet för våra anställda i Kommunens verksamhet.

Efter behov - inte plånbok

För oss socialdemokrater är det självklart att man får vård och omsorg efter det behov man har och inte beroende på hur mycket man kan betala. Vi vill inte ha några gräddfiler i vården och alla ska ha rätt till den bästa omsorgen när man blir äldre. Vi tänker behålla och utveckla Ljungby lasarett i offentlig regi.