S-föreningar

Som medlem i Socialdemokraterna blir du även del av en S-förening som arbetar för att föra fram dina åsikter till högre ort

Nivåer inom partiet

Partiet Socialdemokraterna är uppdelat i flera partidistrikt. Vårt distrikt är Socialdemokraterna Östergötland. Varje distrikt är i sin tur uppdelat i flera arbetarekommuner. Vi är en sådan arbetarekommun. De flesta arbetarekommuner består sedan av diverse S-föreningar för att partiet som folkrörelse ska komma nära sina medlemmar och föra fram era åsikter; föreningarna driver lokal partiverksamhet samt ordnar möten och aktiviteter där alla medlemmar är välkomna. De väljer även ombud bland sig till representantskapet, som är det högsta beslutande organet i arbetarekommunen.

Medlemskap i S-förening

Som medlem i Socialdemokraterna blir du alltså även medlem i en lokal S-förening. De flesta föreningarna i vår arbetarekommun är uppdelade efter geografisk bostadsort och som ny medlem blir du ofta placerad i den förening vars bostads- eller intresseområde du tillhör, men Du kan själv välja vilken lokal förening du vill tillhöra och där ha partitillhörigheten. Det är även möjligt att vara medlem i flera föreningar eller starta upp nya.

S-föreningarna i Mjölby Arbetarekommun

I listan kan du klicka dig in på informationssidor om de olika föreningarna i vår arbetarekommun och se vem du kan ta kontakt med för att få veta mer om föreningens verksamhet.