Vi håller vad vi lovar

Detta har Socialdemokraterna lovat och även genomfört i Mjölby kommun från valet 2010 och framåt.

Idrottshall i Skänninge

Efter många år togs beslut om att bygga en idrottshall i Skänninge. Den kommer nu att invigas den 22/8. En fullskalig hall med teorisal, gruppträningsrum, café och läktare.

Pendeltåg till Skänninge

Pendeltåget till Skänninge färdigställdes och snabbt såg vi resultat. I Skänninge har det nu börjats att säljs villor och tomter. Priserna har gått upp och flera entreprenörer satsar stort i Skänninge, exempelvis Östenssons och Stadshotellet.

Tidiga insatser för företag

En tankesmedja har startats tillsammans med företagsföreningarna. Här tas en punktlista fram på områden som vi tillsammans behöver arbeta vidare med för att stärka näringslivsklimatet samt att tidigt starta diskussionen med företagen omkring frågor där de berörs.

Alternativa boenden för äldre

Det har startats upp två trygghetsboenden: ett på Burensköldsvägen i Mjölby och ett på Vallen i Skänninge. Trygghetsboende en helt ny boendeform där Bostadsbolaget och kommunen samverkar i syfte att skapa självständigt boende för äldre. Det riktar sig till den som fyllt 70 år, är skriven i Mjölby kommun och som av olika skäl kan känna sig otrygg i sitt nuvarande boende. Trygghetsboendet kan erbjuda moderna, fullt tillgängliga lägenheter samt gott om gemensamma utrymmen för social samvaro och aktiviteter för den som önskar.

Trygghet för äldre

För att människor ska kunna bo hemma och ha ett aktivt liv har vi startat upp träffpunkter för äldre. Vi bestämmer vad vi ska göra tillsammans med dig som besöker mötesplats Tunet eller Prästgårdsliden. Alla seniorer i Mjölby kommun är välkomna till våra mötesplatser. Hit kan du komma för en pratstund, ta en fika, delta i olika aktiviteter och kanske rent av knyta nya vänskapsband. Det är gratis att besöka mötesplatsen, för fikat betalar du självkostnadspris. I lokalen på Tunet kan du också testa olika hjälpmedel som förenklar din vardag. Här finns allt från burköppnare till hjälpmedel för minnet. Kontakta någon av våra arbetsterapeuter.

Fortsatt utveckling av stadskärnan och å-miljön

Vi har under åren fortsatt att utveckla vår stadskärna och å-miljön. Årligen läggs pengar i investeringsbudgeten för att det ska kunna hända säker: Kanikeplan, Lillå park, planeteringar, stora projektet ”Vi möts i Mjölby” skatepark, utegym, gångstråk.

Frukt i förskolan

Vi lovade att återinföra frukten i förskolan som borgarna tagit bort. Den är tillbaka.

15-h barnen

Vi lovade att vara mer flexibla och låta föräldrar välja hur man fördelade sina 15-h. Det är genomfört. Vi har även startat upp nattis på Oljekrukan.

Bostäder och industrimark

Vi har tagit fram fler tomter på Olofstorp, Sörby, Carlslund och Hattorp samt köpt in industrimark runt E4:an i Hulje och Näset.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-04 13:08