Miko Månsson om Alliansens 2 år vid makten i Mjölby

Inom omsorgs och socialnämnderna har vi i vår grupp (S+V) hela tiden vi satt i majoritet arbetat för att hitta så breda och så långsiktiga lösningar som möjligt i olika frågor, både vad det gäller besparingar som utvecklings projekt. Anledningen är att medborgare och kunder skall känna en trygghet inför framtiden oavsett vilken majoritet som styr kommunen. Man skall kunna lita på att man får den vård och omsorg man behöver om det skulle behövas.

Vi fick under förra mandatperioden fatta en del svåra beslut, vi entreprenadiserade matdistributionen till äldre i eget boende, och vi fick spara på många saker som ingen egentligen ville, men de ekonomiska förutsättningarna gjorde att vi var tvungna. Men vi arbetade för att vara överens, så att kommunens invånare skulle känna en trygghet över tid och veta att fattade beslut gäller.

Den nya majoriteten i kommunen och i omsorgs -och socialnämnden verkar inte vara lika intresserad av att hitta dessa lösningar och överenskommelser över blockgränser för att få långsiktiga lösningar som är bra för de vi är till för. Sen kan inte alla få som man vill jämt, det är demokrati, men vill man påverka samhället på ett positivt sätt så måste man vara lyhörd för allas åsikter oavsett om man delar dessa eller inte. Man kan inte heller undvika att svara på frågor för att man inte har argument eller för att man är överbevisad. Att svara ”vi har olika uppfattning om den saken” eller bara lägga locket på ger inget stort förtroende för den sittande ordföranden. Att sen vara helt okritisk till de förslag som kommer och varken ifrågasätta eller ha en egenuppfattning känns bara som att den sittande majoriteten har resignerat.

Kanske är det så att man vill styra bara för att riva sönder så mycket av det samhälle som har byggts upp under en lång tid. Handlar allt om ideologi där alla verksamheter skall privatiseras i så rask takt som möjligt. Så att det är omöjligt att göra något åt saken i framtiden. Och när en ordförande svarar att hemtjänst personal kan väll hjälpa till inne i särskit boende när man inget har att göra i hemtjänsten. Ja då känns det som att hon är väldigt dåligt påläst, var finns då besparingen i förslaget, eller är tanken att man skall plocka bort tjänsterna som förslaget säger inne i våra boenden istället. Fakta är i alla fall att vi inom omsorgen skall spar in 7,6 tjänster som skall göras av någon annan, vad händer med den vårdpersonal som blir friställd. Är tanken att de skall gå på försörjningsstöd? Var finns då besparingen? Är det det som kallas för samhälls nytta? Det är ingen politik vi i vår grupp ställer oss bakom. Och sen får man höra en statsminister som talar om utanförskap, det här är ett utanförskap enligt mig.

Sen kan man ju fråga var det partiet som skulle stå upp för de äldres sak har tagit vägen, för i någon debatt varken i nämnden eller i fullmäktige har de synts till, förutom när det gällde hyresbidragen till våra pensionärsorganisationer. Där SPI hade ett lysande förslag att vi inte skall ge bidrag till organisationer som har en massa pengar. Dessa bidrag som motsvarar totalt 18 000 kr på en budget på ca 400 miljoner, till organisationer som dagligen gör en jätte insats för samhället via väntjänster och andra saker de hjälper till med. Är det dessa organisationer vi skall spara på, och vad får det för konsekvenser för den kommunala ekonomin på sikt?

Några andra förslag som exempelvis kan förbättra vardagen för våra äldre och handikappade har i alla fall inte jag hört under de här snart två åren de har suttit med i nämnden. Man kan ju fråga sig vad de som valde att rösta på SPI känner idag, när löften om både bättre mat och bättre vård och omsorg var frågor som de gick till val på för två år sedan. Är det så att man bara vill synas och få en politisk position och få ”vara någon”. Då undrar jag vad de väljarna tycker och vilken respekt det partiet har för demokratin överhuvudtaget? Kan det vara så att partiet egentligen inte har någon politik för de svaga i samhället och det nu syns när man får vara med och styra. Eller är man så uppbunden till alliansen så man inte kan driva sin egen politik? Löftessvek är det många som säger till mig, efter vad som lovades för två år sen.

Allt som alliansen med stöd av SPI har gjort under dessa två år som snart har gått har enligt mig inte lett till att de som har det svårast i vår kommun har fått det bättre. Man vill krossa Länkens verksamhet genom att säga upp dem från deras verksamhetslokal, man vill privatisera olika verksamheter även om man i alla fall inte har lyckats, var finns valfriheten om vi får ett privat monopol i olika verksamheter?

Under skrivandes stund nås jag av beskedet att förslaget om entreprenadisering av bostadsvården dras tillbaka. Anledningen är ganska underlig förslaget ger inte den besparing man hade räknat med. Ja alltså ytterligare ett förslag som majoriteten får backa ifrån som man har drivit. Hur många till skall det bli innan man börjar lyssna på sakliga argument. Först Länkarnas lokal nu det här, och det finns fler frågor som vi har reserverat oss emot som jag tror kommer att visa sig att vi hade rätt.

Ja det var många frågor på en gång men det skulle vara kul om majoriteten kunde svara på några av dessa.

Miko Månsson
Andre vice ordförande Omsorgs och socialnämnden
Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 15:16

Bli medlem

Budget för 2016

Donera