Valet 2010

Vi vill att Mjölby ska vara en möjligheternas kommun.

Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör vår kommun stark.

Idag händer något annat. Mjölby är fortfarande ett bra kommun att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är en av Östergötlands högsta. Alla barn får inte möjlighet att vinna nya kunskaper i skolan och ojämlikheten i vården växer.

De väljer att sänka skatter med lånade pengar och klyftorna mellan människor ökar. Måste det vara så?

Vi vill vända utvecklingen. Det går att välja en annan färdriktning.


Tider av hög arbetslöshet kan användas för att ge människor möjlighet att lära nytt och kunna ta de nya jobben när det vänder.

Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder och i infrastruktur, i forskning och i utbildning. Det ger fler företag och nya jobb.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i omsorgen och skolan – och minska de ökande klyftorna.

Det är smartare att lösa problem tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem som har jobb. Mjölby kommuns invånare tjänar på rättvisa.

Vården och omsorgen behöver bli bättre för dem som behöver den mest. Vi vill investera i en bättre vård och omsorg för både äldre och yngre. Vården för missbrukare, som kanske har det sämst i samhället, behöver bli bättre. Vården och omsorgen behöver anpassas efter individen och dennes behov, inte tvärtom.

Den 19 september är det val. Då avgör du hur vår kommun ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Tillsammans kan vi bygga en Möjligheternas kommun. Ett jämlikt Mjölby i jobb, med stark ekonomi och möjlighet för alla att leva ett rikare liv.
Vill du vara med?

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 15:06

Bli medlem

Budget för 2016

Donera