Gott näringslivsklimat

Mjölby ska kännetecknas av ett gott näringslivsklimat

Vi ska ha en bra och nära dialog med näringslivet i Mjölby kommun.

När ett företag vill etablera sig eller bygga ut sin verksamhet i Mjölby kommun ska de mötas av den en snabb och säker service vid handläggning av bygglovsärenden och övriga tillstånds ärenden. Vi ska jobba efter konceptet en väg in. Man ska inte behöva springa runt på olika förvaltningar, istället ska man få hjälp med hela kedjan av olika beslut som krävs i ett ärende.

Vi ska se till att det alltid finns tillgång till industrimark och hjälpa till med att hitta lämpliga lokaler, för de som efterfrågar det.

Ett gott näringslivsklimat innebär inte för oss Socialdemokrater att all kommunal verksamhet ska vara utlagd på entreprenad.

Men vi är för den skull inte emot allt vad entreprenader heter vi beskriver det enligt följande:

I de fall vi ska ha någon verksamhet driven av en entreprenör, så skall det innebära ett mervärde för kommuninvånarna och de som ska i anspråk ta tjänsterna.

Det ska antingen vara samma service till ett lägre pris än med kommunal drift, eller samma pris med högre service.

Vi ser till att skattemedlen nyttjas så effektivt som möjligt.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-30 12:33