Livslångt lärande

Vi lever i en tid av ständig förändring och allt fler människor kommer att byta jobb inte bara en gång, det kan vara flera gånger under tiden i arbetslivet Det finns och det kommer att finnas ett stort behov av fortbildning och vidareutbildning för många yrkesgrupper

Trots att Sverige har en hög arbetslöshet, så är det allt fler arbetsgivare som vittnar om att det är svårt att rekrytera medarbetare med lämplig utbildning. Det är ett enormt slöseri med mänskliga resurser om man inte ser till att de som har behov av utbildning får möjlighet till det. Jobben försvinner och arbetslösheten riskerar att ”bita sig fast”  

I ett Socialdemokratiskt Sverige ska vi konkurrera med väl utbildad arbetskraft, inte med låga löner.

 

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla får en chans till, ja kanske flera, om man inte lyckades fullt ut med studierna i ungdomstiden eller om man inte valde rätt utbildning från början. Därför är det viktigt att det blir fler platser på komvux, och att arbeta för att få fler yrkesutbildningar till Mjölby.

Vi ska ha en hög kvalité på yrkes- och studievägledningen. Samarbetet mellan näringslivet och utbildare måste bli bättre för att det ska bli lättare att välja rätt från början.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-30 12:35