Personalpolitik

För oss socialdemokrater är kommunens anställda en resurs och viktiga medarbetare.

Vi socialdemokrater tror inte att ett arbete utförs bättre för att personal är anställda av ett privat företag. Istället vill vi ta vara på våra medarbetares kompetens och kunnande. Vi vill medverka till att både inflytandet och det egna ansvaret ökar på arbetsplatserna. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Vår inställning är att om vi ska ha någon verksamhet på entreprenad så skall det innebära ett mervärde och vara till gagn för brukarna. Det skall antingen vara till samma pris men med en högre service grad, eller skall servicen vara densamma och priset lägre.

Allt annat anser vi vara slöseri med skattemedel.

Vid upphandlingar skall verksamhetsövergång vara ett krav.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-01 16:14