Roligt och tryggt att bli älder i Mjölby

Socialdemokraterna i Mjölby vill värna omsorgen om våra äldre!

De som är äldre idag har varit med och byggt upp de sociala trygghetssystem som vi har idag. De har jobbat och slitit, ofta under ett mycket långt arbetsliv. Det gjorde de för kommande generationers skull, för att de skulle få växa upp i ett bättre och mer rättvist samhälle. Nu är det dags att ge något tillbaka till den generation som investerade i oss! När man blir äldre, och hälsan sviktar ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där. Och den ska vara av högsta kvalitet!

När man blir äldre ökar ofta behovet av trygghet och omtanke från andra. Då ska man ändå ha rätt till ett gott liv med inflytande och självbestämmande. Men man ska samtidigt ha rätt att behålla sin frihet och bli bemött med respekt.  För att nå dit tror vi att det är viktigare att ha större inflytande över innehållet i sin hemtjänst, än att bestämma vilket företag som ska utföra den. Vi kan också hjälpa till att öka livskvalitén och minska olika risker(såsom fallolyckor) genom att erbjuda möjligheten att få enklare serviceinsatser utan biståndsbedömning.

Att bo bra även som äldre är också en viktig fråga. Vi måste se till att det finns olika former av bostäder att välja på. Utöver det ordinarie bostadsutbudet behöver det finnas såväl seniorbostäder, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Det är också viktigt att vi ser till att ha tillräckligt utbud av korttidsplatser/korttidsvård för den som är i behov av det. Vi vill också att de som är gifta eller sammanboende ska kunna fortsätta leva tillsammans på ålderns höst, även om den ene är i behov av särskilt boende.

Sist men inte minst anser vi att även pensionen ska beskattas som lön. För det är ju just det som pensionen är – uppskjuten lön. Alltså vill vi slopa den orättvisa pensionärsskatten. Lön och pension ska beskattas lika!  

                                                                
Sidan uppdaterades senast: 2010-07-21 13:13