Sjukvård

Sverige står inför ett vägval. Ska vi fortsätta med stora skattesänkningar eller vill vi satsa på kortare köer inom vården.

Vi vill ge vård efter behov inte efter plånbokens storlek.

Vi vill inför t.ex.:

·        Hälsoval- mest av vården där den behövs bäst

·        fler hemläkarbilar för barn och äldre

·        fler närakuter och kvällsöppna vårdcentraler

·        billigare tandvård för unga och äldre

·        stoppa utförsäljningen av universitetssjukhus

För oss socialdemokrater i Östergötland är det patienten som är det viktigaste. Man måste få ha inflytande över vården man får och personalen måste ha tid och möjlighet att hjälpa till.

Vi vill införa t.ex.:

·        Stöd åt unga som mår psykiskt dåligt

·        Investera i missbruksvården

·        Satsa på äldrehälsovård

·        förbättra tillgängligheten för alla

·        bygga ut vården i hemmet

Nedan har du en länk där du kan läsa mer om vår Hälso- och sjukvårdspolitik.

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Ostergotland/Var-politik1/Halso--och-sjukvardspolitik1/

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-09 16:12