Skänninge får idrottshall om socialdemokraterna får styra efter valet.

Under många år har Skänninge borna efterfrågat en ny och modern idrottshall, allt för att många skall kunna idrotta men också för att skolan skall ha en bra möjlighet till bra Idrottslektioner. Efter valet i september vill socialdemokraterna satsa i Skänninge. – Nu är det Skänninges tur, ni har fått vänta länge, säger Carina Jönsson (s) oppositionsråd i Mjölby kommun. Vi vill bygga en hall som kan utvecklas i framtiden, och kan bli en mötesplats för olika grupper, allt från idrottare till musiker.

Det känns bra att nu äntligen komma till skott med denna fråga som har varit het i Skänninge under många år. Och vi tror att en idrottshall har ett visst symbolvärde för en ort och dess invånare. Inte minst för alla aktiviteter som kan bedrivas, och för att kunna aktivera andra grupper än de som vill spela fotboll. Tanken vi socialdemokrater har med den nya anläggningen är att den skall kunna utvecklas i framtiden till en multihall där många olika aktiviteter kan samlas. Tänk en arena där man ena dagen genomför ett idrotts arrangemang och nästa dag kanske det genomförs någon form av konsert. En fullmåtts hall med läktare så att det går att ordna olika former av idrottsevenemang. Vi ser det som en bra utveckling för Skänninge och helt i linje med det som gjorts tidigare för att öka attraktionskraften för orten. En bra pendeltågsstation, en multihall och ett upprustat Väderkvarnsbacken ser vi som ett bra avstamp inför framtiden.

Var den skall byggas är i dagsläget inte klart, men det finns olika områden man tittar på. Därför kan vi i dagsläget inte lova var. Men vi ser det som en förutsättning att den skall ligga relativt centralt så att både skolan och föreningar har stort utbyta av den.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-09 17:46