Svartå strand

En fråga som vi ofta får är, när ska ni börja bygga Svartå Strand. Det är många som säger, där vill jag bo när det blir klart.

Vårt svar är alltid, om vi socialdemokrater får ansvaret att återigen styra i Mjölby kommun, så kommer det att ske så fort som möjligt.

Efterfrågan av centrala lägenheter har ökat över tid och förväntas fortsätta öka.

Det är många småhusägare som när man känner att orken och lusten tryter för att ha kvar egna villan, istället vill bosätta sig i lägenheter centralt belägna.

Andelen ungdomar som vill ha ett eget boende ökar.

Det är även många som väljer att flytta till Mjölby kommun, och som pendlar till arbete eller utbildning.

Det ska vi socialdemokrater möta med att låta bygga Svartå Strand till ett attraktivt och hållbart område, med trygg och säker boendemiljö och klimatsmarta lösningar.

Svartå Strand ska bli ett område som är till för alla, gammal som ung eller barnfamilj.

Här ska det vara varierade bostadstyper och blandade upplåtelseformer, det ska finnas både hyresrätter och bostadsrätter.

Det gäller även att se till att nyttja områdets goda kommunikationsmöjligheter och förutsättningar för småföretagande.

Och inte minst ta till vara den vackra å-miljön.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 15:20