Vi håller vad vi lovar!

SAGT OCH GJORT

Under årens lopp har vi Socialdemokrater målmedvetet byggt Mjölby kommun till vad det är idag.

Vi lovade att bygga resecentrum i Mjölby. Det är gjort.

Vi lovade att bygga hyreslägenheter i Mantorp. De är på plats

Vi lovade att bygga simhallen. Den är idag en uppskattad plats för bad och friskvård.

Vi lovade att bygga hyreshus på Hövitsmannen. Alla lägenheter är uthyrda.

Vi lovade att jobba för att Skänninge ska få pendeltågstrafik. Det är på gång och tågen planeras börja rulla i slutet av 2012.

Vi lovade att bygga cykelväg mellan Mjölby och Mantorp. Den är levererad och är livligt trafikerad av såväl arbetspendlare som motionärer.

Nu vill vi fortsätta

Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, en rättighet i ett jämställt samhälle.

Vi lovar prioritera jobb för ungdomar. Vi kommer aldrig att acceptera att ungdomarna lämnas i utanförskap.

Äldreomsorg för en trygg ålderdom, där inte plånboken ska styra över kvaliteten i omsorgen

Trygghetsfrågorna, alla har rätt att känna sig trygga och säkra på gator och torg.

Idrottshall i Skänninge, efter lång väntan är det nu på tiden.

Svartå Strand ett modernt och miljövänligt bostadsområde med både hyresrätter och bostadsrätter.

 

Vi håller det vi lovar

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 15:18