Vi vill tacka Länkarna

Efter 65 års ideellt arbete, lägger nu Länkarna i Mjölby ner sin verksamhet.

Även om det var ett väntat besked, så hoppades vi in i det längsta att Länkarna skulle orka fortsätta med sitt viktiga arbete.

Den styrande högeralliansen verkar inte förstå eller sätta sig in i det arbete som Länkarna utför. Länkarna har heller inte fått någon uppskattning och stöttning för sitt ideella och engagerade arbete. Från vår sida har vi full förståelse för att man då inte längre känner sig motiverad att lägga så mycket av sin fritid på att stötta och hjälpa andra människor

För ett väl fungerande arbete med att hjälpa personer med missbruksproblem, menar vi att det krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer, med kommunens sociala förvaltning, Polisen, Ria, Länken och AA.

Länkarnas stöttning och krav på nykterhet är en viktig del i kedjan för dem som vill komma bort från sitt missbruk. Flertalet av de hjälpsökande har tack vare Länkarnas arbete kunnat återgå till jobb.

Man har jobbat med mottot – så som jag själv blivit hjälpt, så hjälper jag andra-.

Tyvärr kommer nu den delen i kedjan att saknas.

Länkarna har inte bara stöttat de med missbruksproblem. De har även visat ett stort socialt engagemang, och taget emot alla som velat delta i de olika arrangemangen.

Nämnas kan julfirande, nyårsrevyn, sommarresor, bingoaftnar med mera.

Men nykterhet har alltid varit ett krav.

Att Länkarna nu väljer att lägga ned sin verksamhet är ett resultat av den politik som  högeralliansen och SPIs ledamöter i omsorgs- och socialnämnden har drivit.

De har under mandatperioden minskat bidraget till Länkarnas verksamhet. Detta har gjort att man inte har någon möjlighet att ha någon person anställd, för att kunna ha verksamheten öppen även under dagtid.

Istället för att stötta Länkarna i arbetet med att hjälpa besökarna till ett nyktert liv, så sa man upp hyreskontraktet med Länkarna, och erbjöd istället en liten, helt omöjlig lokal vid Slomarps äldreboende. Efter mycket hård kritik och påtryckningar från vår sida togs i alla fall uppsägningen tillbaka.

Konsekvenserna av detta kommer med all sannolikhet att bli att familjer, som har behov av stöd och hjälp för ett nyktert liv inte kommer att få det.

Dessutom vet vi att alkoholkonsumtionen för ungdomar ökar med risk för att fler hamnar i missbruksproblem.

Vid senaste sammanträdet med omsorgs-och socialnämnden framförde Leif Ekström (SPI) farhågor om att kommunens kostnader för missbruksvård kommer att öka, mer än vad bidraget till Länkarna är. Det har nog Leif Ekström helt rätt i och borde tänkt på tidigare, när han röstade med högeralliansen i förslaget om att dra in bidraget till Länkarna.

Ja, det är rent upprörande, när Irene Langvik (kd), ordförande, i nämnden och den som bär det yttersta ansvaret för att Länkarna inte längre orkar driva verksamheten vidare uttalar sig i ÖC med orden

- Det är synd att de slutar-.

Även om vi förstår, så beklagar vi Länkarnas beslut och vill framföra:

Ett stort och varmt tack för allt fantastiskt arbete under alla dessa 65 år!

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-30 12:38