Frukt till förskolebarnen!

MOTION ANGÅENDE FRUKT I FÖRSKOLAN

 

Mjölby kommun har gjort sig känd som en kommun med en bra och kvalitativ barnomsorg, och är om inte den enda så i alla fall en av få kommuner i landet som har samtliga förskolor grönflaggade.

Att Mjölby kommun har en bra barnomsorg anges ofta som ett av skälen, till att man väljer just vår kommun som ort att bosätta sig i.

När kommunen på grund av det dåliga ekonomiska läget tvingades till besparingar i nämnder och styrelser, blev ett av förskola/och skolnämndens beslut att klara sitt sparbeting, att dra in frukten till förskolebarnen.

Ett beslut som jag är säker på var svårt för nämndens ledamöter att ställa sig bakom, men som man ändå valde att genomföra.

Vi vill väl alla ge våra barn en bra omsorg och goda vanor så tidigt som möjligt och då kan frukten i förskolan vara en del i detta.

När nu kommunens ekonomiska förutsättningar väsentligt förändrats till det bättre för innevarande budgetår, är en angelägen åtgärd att återinföra den dagliga frukten för förskolebarnen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas på att kommunfullmäktige uppdrar till Förskola/och skolnämnden

-att snarast återinföra frukt till förskolebarnen

Samt

- att förskola/och skolnämnden erhåller ett tilläggsanslag i budgeten för kostnaden

Mjölby den 4 februari  år 2010

Genom

Carina Jönsson(S)

gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-24 13:39