Därför kandiderar jag till riksdagen.

 

Ett bättre Sverige och en bättre värld är möjlig, om bara viljan finns och politiken törs. Jag vill jobba för visionen att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vi lever och verkar i ett fantastiskt land. Jag är fyrtiofyra år, och är van vid att ha ett gott liv. Min generation, för att inte nämna generationen efter mig tar allt detta för givet. När jag pratar med mina barn och deras kompisar kan de inte föreställa sig att allt det vi tar för givet inte alltid funnits. Att ha det på nåt annat sätt känns som omöjligt, men nu ser vi många tecken på att nåt i vårt välfärdssamhälle håller på att gå sönder. Alliansens plånbokspolitik har gjort att solidariteten med varandra ersatts med egoism.Våra barn halkar efter i skolan och många av våra ungdomar har fastnat i arbetslöshet. Vi blir allt fler som känner en oro inför framtiden. Kommer jobben att räcka till? Hur ska vi klara av att ta hand om våra gamla i framtiden? Hur kommer mina barn och barnbarn att ha det?

Idag spelar det roll om du är man eller kvinna, pojke eller flicka när det gäller resultat i skolan, storleken på lönen eller tillgänglighet till vård. Hur det går för ett barn i skolan beror till stor del på vilket ursprung barnet har eller föräldrarnas bakgrund, och fortfarande styr könet i hur stor grad man tar ett ansvar för hem och familj. Här måste politiken våga lägga skarpare förslag och genomföra reformer för att lyckas. En delad föräldraförsäkring är ett viktigt steg. Läxhjälp för alla barn som behöver eller vill ha det är ett annat bra exempel. Lyckas vi med vår strävan mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle kommer också allt fler kunna känna en större frihet. Jag drömmer om ett Sverige där alla barn och unga kan nå sin fulla potential och sina drömmars mål.

Framtiden kan bli ljusare för alla, och vi kan nå dit genom att göra rätt prioriteringar. Att prioritera jobben är absolut viktigast. Klarar vi målet om full sysselsättning vinner vi så mycket annat samtidigt. För den enskilde innebär ett jobb möjlighet till ekonomisk frihet och utveckling. För samhället är det avgörande för att vi ska klara att ta hand om våra barn och gamla även i framtiden. För att uppnå det måste också skolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag. Om vi kan se till att varenda unge i vårt land får nå sin fulla potential och sina drömmars mål, ja då klarar vi också av att ta Sverige in i framtiden!

Det finns hur mycket som helst att göra, jag vill gärna vara med!

Anna Johansson, Socialdemokrat i Mjölby och ordförande i Mjölby Arbetarekommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-09 14:42