Endast fas 3:an är vaken (2014 års version)

Arbetslinjens köld är hård,
AF:s logga gnistra och glimma.
Handläggaren som aldrig jobbat på ackord
sover på sin middagstimma.
Det är mörkt som natt hela dan,
men den arbetslöse har blivit van.
Vore kanske bäst om vi sköt den kraken?
Endast fas-3:an är vaken.

Står där så grå vid postens låda,
gul mot den vita driva,
håller hårt i kuvertet med händerna båda,
och genom springa försändelsen hiva.
Tillfälligt kan detta lindra kvalen,
om den når inläsningscentralen.
Allmosan är dock låg och något att begråta.
Hur man ska klara sig på den är en underlig gåta.

För sin hand genom allt tunnare hår,
skakar på huvudet, ler förstrött.
-Ja, 2014 var ännu ett förlorat år,
jag har fått det sämre, jag blir så trött.
Vems verklighet levde den borgerliga regeringen i,
inte min, men de hade livlig fantasi.
Alliansen, som fram till valet var satta att pyssla,
gynnade dem som redan har och skötte så sin syssla.

Skånske Arne

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-28 12:59