Fortsatt fart framåt!

 

Nedan har ni  en debattartikel vi försökte få in i Corren, tyvärr kom den inte med men vi skickar den vidare till Östgötatidningen samt till vår hemsida.

 

Vi har ett mål att vi ska bli 30 000 invånare i Mjölby kommun, varför kan man ju undra. Blir allt bättre bara för man är större, nej så enkelt är det inte. Det finns fördelar med den lilla kommunen men också stora fördelar med att vara större. Känslan av att tillhöra en kommun som går framåt och växer är bra för självbilden men även utåt sett. Möjligheterna att utveckla samhällsservicen och locka till sig fler affärer, restauranger och företag ökar också med ett större invånarantal.

Vi har en positiv trend i vår kommun, vi har de senaste 10 åren blivet ca 120 fler invånare i vår kommun årligen. Vi har under samma tid sålt ca 25 nya villatomter per år och bara under förra året fick vi in 42 nya familjer i vår tomtkö. Det har även byggts? nya hyresrätter, så det går åt rätt håll.

Men, en förutsättning för att vi ska kunna bli 30 000 invånare är att vi får ett ökat byggande. Då gärna en blandning mellan, villor, hyres- och bostadsrätter. Detta gör sig inte av sig själv och kommunen som organisation kan inte göra jobbet själv. Men, vi tror att kommunen måste ha en klar strategi för hur detta ska kunna förverkligas och också skapa förutsättningarna för det. Därför startar vi nu upp ett nytt arbete med att kratta manéchen. Vi kommer ta fram en plan för hur vi hittar mark för exploatering, förenklar planprocessen och ser till att det finns en tydlig ”1 väg in” i kommunen för de som vill bygga i vår kommun.

Så nu kavlar vi upp ärmarna och kör igång. Mjölby kommun ska fortsätta att växa och vara en bra kommun att leva och bo i!

Cecilia Vilhelmsson, ordf. kommunstyrelsens

Thony Andersson vice ordf. kommunstyrelsen

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-27 14:32