Satsningar på äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Mjölby kommun är väldigt bra men vi är övertygade om att den kan bli ännu bättre! Vi vill fortsätta att jobba för en god och värdig äldreomsorg som ska vara av hög kvalitet. Och vi vill fortsätta den inslagna vägen med mer resurser till äldreomsorgen.

Vi har i Mjölby under många år brottats med en dålig ekonomi, inte minst för äldreomsorgens verksamheter. Vi har under de senaste åren fått fatta flera svåra och ibland kontroversiella beslut för att få omsorgens ekonomi i balans igen. Parallelt med detta har vi i detta års och nästkommande års budget beslutat tillföra mer pengar till äldreomsorgen, till nästa år tillförs drygt sju miljoner kronor till äldreomsorgen. Vi kan också nu börja se att besluten som är fattade får effekter, och vi kan börja jobba mer intensivt och riktat med utvecklingen av äldreomsorgen.

De äldre blir allt fler, de blir allt äldre och också allt sjukare under de sista åren. Detta kommer att ställa ännu större krav på verksamheten. Vi måste se till att personalen räcker till, att den har den utbildning som krävs och att de som blir äldre och kommer att behöva omsorgen får den hjälp de behöver och har rätt till. Därför lovar vi socialdemokrater att bygga ett nytt modernt vårdboende under nästa mandatperiod.

Idag får den äldre som vill och behöver hjälp att få sin mat leverared av kommunen kyld mat som bistånd. Många är nöjda med denna möjlighet men vi vet att många skulle vilja få varm, nylagad mat levererad istället. Vi lovar att denna möjlighet ska finnas under nästa mandatperiod, så fort som möjligt.

Socialdemokraterna i Mjölby lovar:

  • Mer resurser till äldreomsorgen
  • Vi ska bygga ett nytt modernt vårdboende
  • Varm, nylagad mat i hemtjänsten
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 21:28