Skolan - lärarna - resultaten

Den 13 mars arrangerar socialdemokraterna i Mjölby kommun ett öppet möte om skolan och ger då alla intresserade Mjölbybor chansen att tycka till om skolan och vad som kan göras bättre. Vi socialdemokrater har en offensiv skolpolitik som bland annat handlar om följande:

Vi socialdemokrater vill stärka skolan i grunden genom investeringar i mindre klasser och i lärarna. Mindre klasser för de yngre barnen ger läraren mer tid för varje enskild elev. I budgeten för 2014 föreslog vi därför 2 miljarder extra för att minska klasstorlekarna i år 1-3 och förskoleklass.

Vi vill se en ökad professionalisering av läraryrket med högre lön, bättre arbetsvillkor och lärare som har rätt till kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling. Vi vill locka de mest ambitiösa studenterna genom att höja kvaliteten, men också kraven i lärarutbildningen. Vi vill investera i en kompetensförsäkring för lärare.

Lärarnas byråkratiska börda ska minska så att lärare får mer tid till att utveckla undervisningen. Delar av de dokumentationskrav som införts ska tas bort och lärarna ska ges större möjlighet att utforma sin uppföljning på det sätt som bäst passar deras elever. Vi vill ta bort lagkravet på individuella utvecklingsplaner och samtidigt förenkla regelverket kring de skriftliga åtgärdsprogrammen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-06 12:02