Skolan behöver mer resurser!

Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Socialdemokraterna prioriterar investeringar i skolan framför nya skattesänkningar.

Vi vill investera för att minska klasserna med upp till fem barn i de första åren i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat efter och de som vill springa före.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Den svenska skolan rasar i internationella jämförelser, skolresultaten faller kraftigt och klyftorna mellan elever ökar. Den moderatledda regeringen lovade att höja resultaten i skolan. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att ständigt sänka skatten framför nödvändiga investeringar i skolan – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land.

Sverige behöver en ny riktning. Vårt mål är att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs investeringar för att stärka skolan från grunden. Skolan är nyckeln till människors frihet och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Alla skolor ska vara bra skolor. Senast år 2020 vill vi halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet.

Efter det kraftiga kunskapsraset i svensk skola, vill vi också inrätta en skolkommission för att grundligt analysera orsakerna. Kommissionen ska bestå av de främsta skolforskarna och föreslå reformer för att vända utvecklingen.

Vår prioritering är tydlig. Investeringar i en bättre skola går före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:

  • införa mindre klasser i de lägre årskurserna
  • investera i lärarna. Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Kvaliteten på lärarutbildningen ska höjas
  • skapa en skola utan klyftor där varje barn lyckas. Resurser till skolor ska fördelas efter elevernas behov och läxhjälp ska ges till alla
  • investera i tidiga insatser genom att anställa och utbilda 1000 speciallärare och specialpedagoger
  • stoppa vinstjakten i skolan. Det ska vara ordning och reda i skolsystemet.

 

I Mjölby vill vi också förverkliga en skola för all, där alla barn han nå målen i skolan, sina drömmars mål och sin fulla potential. Därför satsar vi mer resurser på skolan nästa år, två miljoner mer till barn med särskilda behov och en miljon till kopmpetensutveckling av lärarna.Vi vill också införa läxhjälp till alla, på skoltid. De reformer och satsningar som görs på nationellt plan ska vi självklart möta upp i Mjölby kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 14:53