Brantingmedaljen delades ut vid årsmötet.

Arbetarekommunen har beslutat att dela ut Brantingmedaljen till en rad personer som tjänat partiet länge och som efter valet 2014 lämnade sina kommunpolitiska uppdrag. Vid partifesten i höstas uppmärksammades Birgit Ekström och Jan-Olof Dahlström med medaljen. i vår kommer flera kamrater föräras med medaljer.

 

Dessa fyra fick Brantingmedaljen på årsmötet den 23 mars 2015:

 

Sigbritt Bothin

16 år i kommunpolitiken i Mjölby. Sigbritt började 1999 i skolnämnden för att sedan fortsätta i förskole- och skolnämnd. Sigbritt var vice ordförande i den nämnden mellan åren 2007-2010. Hon satt också i KF under åren 2002-1014

 

Anders Gustavsson

20 år i kommunpolitiken i Mjölby. Anders  började i utbildningsnämnden 1995 för att 1999 väljas in i omsorgsnämnden. Han var i 8 år nämndeman.Anders har suttit i Bostadsbolagets styrelse, i KF från 2002-2014 och sedan 2007 har Anders funnits i SEK, där han avslutade som ordförande 2014.

 

Åke Carlsson

Åke har tjänat partiet i 35 år. Han började 1980 som ersättare i kommunstyrelsen under åtta år där han sedan tjänstgjorde som ledamot i 18 år. Han fanns under stora delar av den tiden i personalutskottet, varav många år som ordförande eller vice ordförande.  Han tjänstgjorde också i arbetsutskottet och i FAMI. Åke har också varit utsedd som ledamot/ombud/revisor i diverse stiftelser och förbund, samt ledamot på Östsams stämma under några år. Åke har också suttit i styrelsen för MSE under några år i början av nittiotalet för att sedan vara lekmannarevisor i bolaget 2007-2011. Åke fanns också med i kommunrevisionen, från 2007 fram till halvårsskiftet 2013.

 

Svenne Ottemark

Svenne har haft uppdrag för partiets räkning i Mjölby kommun sedan 1977, dvs. i 38 år. Han började 1977 i sociala centralnämnden som 1:e vice ordförande.  Där satt han fram till 1985. 1983-1985 fanns Svenne också i kollektivtrafiknämnden. Åren 89-2002 var Svenne nämndeman. 2001-2006 hette kultur- och fritidsnämndens 1:e v ordförande Svenne Ottemark, och mellan åren 2007-2010 var han ledamot i samma nämnd. Svenne har ägnat många år av sitt politiska liv åt valnämnden. Han blev ordförande där 1999, var vice ordförande under de borgliga åren för att sedan avsluta sin gärning valnämnden som ordförande igen. Sammanlagt har Svenne ägnat sig åt valnämnden i 16 år. Svenne har utöver detta suttit i stiftelsen Sommen som ersättare och kommunombud.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-30 14:34