Erlanders hedersmedalj

Tre kamrater förärades Tage Erlanders hedermedalj på vårt årsmöte den 23 mars 2015. Det är partistyrelsen som beslutar om utdelning av medaljen, och den ges till dem som tjänat partiet i 30 år eller mer. Följande personer fick medaljen på årsmötet:

Åke Carlsson

Åke har tjänat partiet i 35 år. Han började 1980 som ersättare i kommunstyrelsen under åtta år där han sedan tjänstgjorde som ledamot i 18 år. Han fanns under stora delar av den tiden i personalutskottet, varav många år som ordförande eller vice ordförande.  Han tjänstgjorde också i arbetsutskottet och i FAMI. Åke har också varit utsedd som ledamot/ombud/revisor i diverse stiftelser och förbund, samt ledamot på Östsams stämma under några år. Åke har också suttit i styrelsen för MSE under några år i början av nittiotalet för att sedan vara lekmannarevisor i bolaget 2007-2011. Åke fanns också med i kommunrevisionen, från 2007 fram till halvårsskiftet 2013. Åke har därutöver haft en rad olika uppdrag i partiorganisationen under många år. Under lång tid var Åke revisor i arbetarekommunen.

 

Jan-Olof Dahlström

Jan-Olof har tjänstgjort 35 år i politiken i Mjölby kommun. Janne började 1980 som ledamot i fritidsnämnden. Han blev sedan ledamot i skolstyrelsen åren 1992-94 för att 1995 bli 1:e vice ordförande i skolnämnden.  1999 bytte Janne politiskt sakområde och blev ordförande i Miljönämnden där han satt kvar som ordförande respektive 2:e vice ordförande fram till avgången 2014.  Janne har också suttit i KF, han var ersättare åren 1998-2002 då han blev ledamot och förblev det fram till oktober 2014. Han har utöver det tjänstgjort i Mjölby Folkparkförening och Föreningen Folkets Hus i Mjölby. I partiorganisationen har Jan-Olof haft många olika uppdrag, och är idag revisor i arbetarekommunen.

 

Svenne Ottemark

Svenne har haft uppdrag för partiets räkning i Mjölby kommun sedan 1977, dvs. i 38 år. Han började 1977 i sociala centralnämnden som 1:e vice ordförande.  Där satt han fram till 1985. 1983-1985 fanns Svenne också i kollektivtrafiknämnden. Åren 89-2002 var Svenne nämndeman. 2001-2006 hette kultur- och fritidsnämndens 1:e v ordförande Svenne Ottemark, och mellan åren 2007-2010 var han ledamot i samma nämnd. Svenne har ägnat många år av sitt politiska liv åt valnämnden. Han blev ordförande där 1999, var vice ordförande under de borgliga åren för att sedan avsluta sin gärning valnämnden som ordförande igen. Sammanlagt har Svenne ägnat sig åt valnämnden i 16 år. Svenne har utöver detta suttit i stiftelsen Sommen som ersättare och kommunombud. Svenne har haft en rad olika uppdrag i partiorganisationen. Han finns med i arbetarekommunens informationsutskott.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-30 14:24