Möte med representantskapet 19/1

 

Den 19 januari klockan 18:30 är det möte med representantskapet för Socialdemokraterna i Mjölby kommun.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare
 • Budget för Mjölby Arbetarekommun 2015, revidering
 • Medlemsstrategin 2014, slutrapport
 • Politisk plattform
 • Distriktskongress 11/4 2015
 • Partikongress 29-31/5 - ombud, motioner
 • Rapporter - Tekniska nämnden, lägesrapport
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-12 12:26