Ellen Oskarsson

 

Jag är uppvuxen i Mjölby, två mil utanför Linköping. Idag går var femte
> ungdom arbetslös i Mjölby. Många har inte haft en chans att få in en fot
> på arbetsmarknaden, utan gått direkt från gymnasiet ut i arbetslöshet.
> Ungas tillvaro ser likadan ut i många andra svenska kommuner. Alingsås,
> Luleå, Skövde, Växjö och Motala är alla platser där alltför många unga
> tvingas till arbetslöshet. Regeringen låter sig däremot inte beröras. Hur
> kommer det sig att vi har en regering som gick till val på att sätta fler
> i arbete sitter lugnt i båten när ungdomsarbetslösheten skenar?
>
> Svaret kanske finns i statistiken över arbetslösa i landets olika
> kommuner. De ungdomar som drabbats hårdast av situationen finns inte i
> Reinfeldts Täby eller i Björklunds Bromma. Nej, i Täby är 3,9 procent av
> de unga arbetslösa. Det är en lägre siffra än Mjölby haft någon gång de
> senaste femton åren. Arbetslösheten drabbar inte alla lika. I Täby har 38
> % av invånarna en eftergymnasialutbildning på tre år eller mer, i Mjölby
> är motsvarade siffra 14 %. Det är de ungdomar som inte klarar gymnasiet
> utan enbart har gått ut grundskolan som i högst grad riskerar att bli
> arbetslösa. Ju högre utbildning, desto större är chanserna för att få
> arbete.
>
> Med den insikten i bagaget är det mycket oroande att möjligheterna för
> landets ungdomar kommer minska ytterligare om regeringen får igenom sitt
> förslag till ny gymnasieskola. Det nya förslaget innebär nämligen att
> färre gymnasiestudenter kommer att få behörighet att studera på högskola,
> trots att vi vet att det minskar riskerna för att bli arbetslös.
> Tillsammans med en utebliven utbyggnad av högskolan riskerar detta att få
> konsekvenser för ungas chanser på arbetsmarknaden långt efter att den
> ekonomiska krisen vänt till högkonjunktur.
>
> Det finns de som menar att de arbetslösa inte anstränger sig tillräckligt
> för att få jobb. Eller för att prata klartext; att ungdomar i Mjölby är
> latare än ungdomar i Täby. Jag menar att samhället inte anstränger sig
> tillräckligt att skapa fler jobb. Utbildningar i bristyrken, satsningar på
> grön infrastruktur och renovering av miljonprogrammen. Det är
> investeringar som skapar fler arbetstillfällen. Först då kan Mjölbys unga
> få en chans att visa vad de går för.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 11:24