Kristina Edlund

Linköping ligger i en tillväxtregion. Kommunen har ett ansvar för att möta efterfrågan på bostäder. För att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder måste kommunen agera när marknaden sviker. Idag har människor svårt att få den bostad de drömmer om. Människor måste få reella möjligheter att hitta en bostad som passar de egna behoven. Unga måste kunna flytta hemifrån, fler människor måste kunna flytta hit när de får jobb i vår stad och barnfamiljen måste kunna hitta en bostad när familjen växer. Bostadsbyggandet i Linköping är det lägsta på tio år: Den borgerliga politiken har inte förmått att få igång bostadsbyggandet och skyller allt på marknaden. Marknaden kan uppenbart inte på egen hand lösa de bostadsproblem som finns i Linköping. Därför presenterar vi nu skarpa förslag för att alla linköpingsbor ska kunna hitta ett boende efter sina behov. Vi vill att alla ska kunna få ett boende, oavsett var i livet man befinner sig. För oss är det viktigt att det finns en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och egna hem. Vi vill uppföra Karlsson-villan, en arbetstitel på en villa uppkallad efter Linköpings vanligaste efternamn - Karlsson. Ett projekt som vi vill arbeta fram i samarbete mellan lämplig byggherre och kommunen med syfte att pressa priset på nyproducerade hus. Huset har en boarea på cirka 100 kvm och en tomt på cirka 350 kvm. Priset för inflyttningsfärdig villa, inklusive tomt, ska inte överstiga två miljoner kronor. Liknande projekt genomförs i Sigtuna och Södertälje med hittills goda resultat. Tanken är att löntagare i vanliga inkomstlägen ska ha råd att bo i en nybyggd villa, trots en tuff bostads- och lånemarknad. Kommunen kan bidra till att Karlsson-villan byggs genom att tilldela mark i attraktiva lägen och komma överens med byggföretagen om lämpliga lösningar. Vi vill stötta skapandet av byggemenskaper, eller så kallade ”fria byggrupper”. Konceptet är lånat från bland annat Tyskland och går ut på att låta en mindre grupp privatpersoner gå ihop för att bygga ett flerfamiljshus. Man ansvarar själv för att engagera arkitekt och byggentreprenörer för att få ner kostnader och få större inflytande över slutresultatet. Kommunen ska vara länken mellan kunderna och byggherrarna, där en särskild division på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är behjälplig med att ställa upp som konsulter i processen. Vi socialdemokrater vill att Linköping ska vara först i Sverige med att införa fria byggrupper. Vi är övertygade om att såväl banker som byggherrar skulle finna stort intresse i att bygga fler bostäder och därmed skapa fler arbetstillfällen i Linköping. Slutligen vill vi att kommunen ger tydligare uppdrag åt Stångåstaden om att bygga nya bostäder. Idag bygger Stångåstaden få nya bostäder, till stor del beroende på en passiv borgerlig kommunledning. Den borgerliga majoriteten har beröringsskräck med ett av kommunens viktigaste bolag. Det har lett till inaktivitet. Mer fokus behöver sättas på nybyggnation och mindre på avyttring. Att Stångåstaden drivs affärsmässigt står inte i konflikt med samhällsansvaret. Hyrorna på många nyproducerade lägenheter ligger ofta mycket högt. Därför vill ge Stångåstaden i uppdrag att samtidigt bygga bostadsrätter för att frigöra kapital för att vi ska ha råd med nyproduktion, underhåll och reinvesteringar av hyresrätter. Vi vill öka utbudet av bostäder enligt hyr-köpmodellen bland Stångåstadens bestånd, där den som hyr en bostad får möjlighet att få köpa just denna bostad efter viss tid genom att erbjudas bosparande i ett säkrat system hos Stångåstaden. Det skulle göra det möjligt för fler som har svårt att få lån, eller som inte vill låna, att med tiden kunna överta sin bostad. Det är kommunens ansvar att se till att vi har ett varierat utbud med bostäder där människor med olika bakgrund kan bo och trivas tillsammans. Det kräver politisk vilja. Den viljan har Socialdemokraterna i Linköping.
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-17 09:54