Mats Johansson

Stora skillnader i landstingspolitiken

Alla människor har rätt till en så bra hälsa som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller hur mycket pengar man har. Den som behöver vård ska få vård, snabbt och säkert. För oss socialdemokrater är det patienten som är det viktigaste i vården. Vi vill att alla ska ha både valfrihet och inflytande över den vård man får. Sjukvårdens olika gränser och delar ska aldrig påverka patienten. Vårdpersonalen måste ha tid och möjlighet att hjälpa till. Vi vet att bra vård kostar.

Den 19 september är det val. Då avgör du hur vården ska vara i framtiden. Ska orättvisorna minska eller ska de fortsätta öka? Tillsammans kan vi bygga en bättre och mer rättvis vård, som hjälper fler till bättre hälsa. En vård där även de som behöver allra mest hjälp får bästa tänkbara vård, där patienten är viktigast och personalen har tid och möjlighet att göra ett bra jobb.

Hälso- och sjukvården i Östergötland är bra, men inte på allt och inte för alla. Vi socialdemokrater har sett ett par områden och grupper där vården kan bli bättre. Det handlar om vården för de äldre, det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, missbruksvården och arbetet med att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi tillför 300 miljoner kronor per år till sjukvården för att klara detta.

Konkret innebär det att primärvården i Mjölby stärks genom utökat uppdrag. Vi vill stärka kompetensen på alla våra vårdcentraler och utveckla samarbetet med kommunerna för att  bland annat kunna förbättra vården och omsorgen för de äldre.

Vi lägger en stark budget. Vi höjer ambitionerna för vården kraftigt, med mångdubbelt mer resurser riktat till prioriterade grupper och områden än den borgerliga majoriteten. Även ambitionsnivån för kollektivtrafiken höjs. På det läggs flera viktiga utvecklingsuppdrag om bland annat ökat brukarinflytande och en förbättrad medarbetarpolitik.

Mot det står en borgerlig budget utan ambitioner och utan marginaler. Hur ska den borgerliga majoriteten lösa vården inom viktiga områden?  Det går inte att spara hem så mycket resurser inom vården. Läget är för ansträngt efter flera års mångmiljonbesparingar. Personalen kan inte springa fortare.

Landstingets alla arbetsplatser ska vara mönsterarbetsplatser. Med detta menar vi en arbetsmiljö som är trygg och säker, och uppmuntrar till delaktighet och ansvarstagande. Det ska finnas ett lyssnande ledarskap, med långsiktighet och helhetssyn. Det ska finnas ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.  Alla medarbetare ska erbjudas heltidstjänster. Vi vill också återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller, som de borgerliga partierna har avskaffat under mandatperioden.

Mats Johansson(s)

Ledande kandidat till landstinget

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-30 12:07